Beyond 交織千個心 [結他chord譜]曲: 
黃家駒     詞: 黃家強     Key: D     Arranged By Nicki Ng


D            A          G             D

(冷)  是這世間(冰)冷  沒有(一)絲關注  就讓日子(飄)去
D            A   G      D
(看)  受那痛苦(逼)壓  常被(飢)荒掩蓋  好景彷彿(不)再
 Bm              D  G  D
放開(心)中思慮  共創美好(不)必恐(懼)  願永(遠)

D            A   G     D
(戰)  在這世間(充)滿  戰火(摧)毀一切  末日就此(拉)近
D            A   G                   D
(創)  為了明天(開)創  忘掉(幾)許爭鬥  實現夢境(所)有
 Bm        D    G   D
放開(心)中思慮  共創美好(不)必恐(懼)  願永(遠)

 D            A   G           D
 **(唱)  為這世間(歌)唱  獻出(一)點關注  盡量令它(溫)暖
 D   A   G      D
  (唱)  共你挽手(歌)唱  獻出(一)點真摰  盡量令它(可)愛
   Bm               D    G    D
  放開(心)中思慮  共創美好(不)必恐(懼)  願永(遠)

E                 G  D
(交)織千個心  用愛(驅)走冰(凍)
E                 G        D A
(歌)聲空氣中  為世(間)多添個(美)(夢)

Repeat  **

 Bm               D    G    D
放開(心)中思慮  共創美好(不)必恐(懼)  願永(遠)
G     A     D
  Woo Ho......

沒有留言:

發佈留言

如你對POLYGON上的歌譜有任何意歡迎留言或登入Facebook到我地Fan page inbox我地