Polygon 一分鐘的故事 [結他chord譜]


曲:Lee Chong Kwon       詞:Lee Chong Kwon       Key:D  4/4    Arranged By Lee Chong Kwon

|G A|F#m Bm|Em A Asus4|D|

| D |A  | Bm | F#m |
沉(溺)自我的(感)情 拒絕發(聲) 沒有反( )應
| G  A  |F#m  Bm |
遇上(街)燈的路(人) 臉上那(蒼)桑的烙(印)
| Em | A Asus4 A|
誰願(意) 鼓起勇(敢) (慰)(問)
| D |A  | Bm | F#m |
年(青)為理想(追)尋 美夢嘆(息) 沒再打( )拼
| G  A  |F#m  Bm |
為你(舒)解心內(愁) 拿着結(他) 於街上(演)奏
| Em | A Asus4 A|
期望(你) 會有反(應) ( ) ( )

| G A |F#m Bm |
(在)路上奔(波) 不管(你)當我甚(麼)
(在)現實對(望) 不管(你)對我說甚(麼)
| Em  A|  F#m Bm |
街口(我)與你擦身經(過) 亦能(像)最(初)
公園(裏)與你對花歌(唱) 亦能(愉)快(麼)
|  G   A |
朋友仔(可)否停留你步(伐)
前(景)仍能渴(望)
| F#m  Bm |
讓這(一)分鐘獻給(我)
讓這(一)息間絹戀(過)
| Em A| D |
靜(聽)這首(歌) 快樂(過)
忘(記)過去堪坷 也不(錯)

|F#|

| G  A | F#m  Bm |
前(方)往往有險(阻) 總相(信)那裏有夢(想)
| Em  A|  F#m Bm |
天知(道) 最尾永不(放)棄定成(敗)結(果)
|  G  A |
明日縱(使)挫折與苦(楚)
| F#m  Bm |
就算(這)一生會枉(過)
| G A| D |
承諾(你)這分(鐘)會再突( )破
| G A| D |
就(算)太匆(趕) 也笑著(走)過

|G A|F#m Bm|G A|D|
|G A|F#m Bm|Em A Asus4|D|

2 則留言:

匿名 說...

--new song ?
SUPPORT

Unknown 說...

好聽,感動,請努力!!

發佈留言

如你對POLYGON上的歌譜有任何意歡迎留言或登入Facebook到我地Fan page inbox我地