Shine 簡單而隆重(天佑版本) [結他chord譜]今日參與一個婚禮,欣賞新郎為新娘子自彈自唱的一首歌
希望大家也練習一下,送給自己喜歡的人吧

曲: Barry Chung     詞: 黃偉文     Key: A     4/4  Arranged by Kermit Tam

|A  D |E  A
 (常)人生(命) (是)數十(年)
|F#m D|Bm E
 (起)碼十(年) (苦)失(戀)
|A  D |E  A
 (遲)來一(日) (甜)蜜就更(短)
|D  A |D E
我(早)識妳 (早)愛定 (快)幾(年)

A  D E  A
(旁)人都(話) (未)免快(點)
F#m D Bm E
(多)看十(年) (多)觀察(點)
C#m    F#m
明年(或)有大戰亂 拖(拍)得那麼遠
D   E  A
擔(心)有承諾 (不)能實(踐) Wo~~~~

A   E   F#m C#m
(假)如動心 (假)如認真 (不)如就早(婚)
D   A   D  E
(想)待妳好 (想)多相處 (想)令妳安(心)
A   E   C#m F#m
(假)如著緊 (不)如別等 (既)然合(襯)
D    A D  E  A
不必再(找)來和找(去) (教)堂前跟(妳) 熱(吻)

A  D  E  A
(潮)流生(活) (就)算自(由)
F#m  D  Bm E
(戀)愛問(題) (很)保(守)
 F#m  C#m  D   A
碰到(真)愛立刻(抱)住 (要)研究多(久)
 D   E  A
肯定(愛) 何必(有)保(留)

A   E   F#m  C#m
(假)如動心 (假)如認真 (不)如就早(婚)
D   A   D   E
(想)待妳好 (想)多相處 (想)令妳安(心)
A   E   C#m  F#m
(假)如著緊 (不)如別等 (既)然合(襯)
  D   A  D   E
口講也(許)毫無根(據) (不)如來一(吻)
D   E  C#m  F#
(地)上沒幾(多)愛侶 (夠)老慶祝(到)金婚
 D    A
若(愛)定了 為何還要(等)

A   E   F#m  C#m
(假)如動心 (假)如認真 (不)如就早(婚)
D   A   D  E
(金)屬戒指 (簡)單婚禮 (一)樣夠窩(心)
A   E   C#m  F#m
(假)如著緊 (不)如別等 (既)然合(襯)
  D   A  D   E
早一秒 (給)旁人知(道) (有)人還相(信)
 C#m  F#m  D   Bm 
那(最)舊派婚(姻) 十(八)直到近(百) 
D  E  A
(要)做世上(最)大情(人)

Back to Shine

沒有留言:

發佈留言

如你對POLYGON上的歌譜有任何意歡迎留言或登入Facebook到我地Fan page inbox我地