Jerry Lau 日日要補習 晚晚冇得訓 [結他chord譜]G            D/F#         Em
( )日日要補習  ( )晚晚冇得訓( )
       C
去遵理(多)過番屋企
G            D/F#           Em
( )日日坐係到讀   ( )食落D卡路里( )
     C
全部(積)晒係身
Bm                      Em       C     D
(用)毅力用定力做動力努力(試) 機會(只)得(一)次

G     D/F#      Em            C    D
(拼) 用(盡)幹勁 堅(守)耐性 即使(沒)有(保)證
G     D/F#         Em
(世) 界(永)冇捷徑 百(煉)成鋼
  C       D      G
信(最)後得(到)你垂(青)

蘇打綠 小情歌 [結他chord + tab譜]


曲詞: 吳青峰 Key: D 4/4  Arranged by Kermit Tam


Capo 2 > Play C

Intro By Zeta Lau|C                         |Em     F
 ( )這是一首簡單的(小)情(歌)
|C                             |Em
 ( )唱著人們心腸的曲(折)
         |F        G             |Em   Am
我想我(很)快(樂) 當有你(的)溫(熱)
|F           Dm7  |G
 (腳)邊的(空)氣轉(了)

Repeat Intro

|C                         |Em     F
 ( )這是一首簡單的(小)情(歌)
|C                       |Em 
 ( )唱著我們心頭的白(鴿)
        |F        G          |Em    Am 
我想我(很)適(合) 當一個(歌)頌(者)
| F           Dm7   |G 
 (青)春在(風)中飄(著)

    |C                                       |Am
你知(道) 就算大雨讓整座城市顛(倒)
                    Em 
我會給你懷(抱)
     |F                        C 
受不(了) 看見你背影(來)到
    |F                         G 
寫下(我) 度秒如年難(捱)的離騷

|C                                    |Am 
 ( )就算整個世界被寂寞綁(票)
                     Em 
我也不會奔(跑)
     |F                         C 
逃不(了) 最後誰也都(蒼)老
     |F                             G       |C 
寫下(我) 時間和琴聲交(錯)的城(堡)

|C                         |Em     F
 ( )這是一首簡單的(小)情(歌)
|C                       |Em 
 ( )唱著我們心頭的白(鴿)
        |F        G          |Em    Am 
我想我(很)適(合) 當一個(歌)頌(者)
| F           Dm7   |G 
 (青)春在(風)中飄(著)

    |C                                       |Am
你知(道) 就算大雨讓整座城市顛(倒)
                    Em 
我會給你懷(抱)
     |F                        C 
受不(了) 看見你背影(來)到
    |F                         G 
寫下(我) 度秒如年難(捱)的離騷

|C                                    |Am 
 ( )就算整個世界被寂寞綁(票)
                     Em 
我也不會奔(跑)
     |F                         C 
逃不(了) 最後誰也都(蒼)老
     |F                             G       |C 
寫下(我) 時間和琴聲交(錯)的城(堡)

    |C                                       |Am
你知(道) 就算大雨讓整座城市顛(倒)
                    Em 
我會給你懷(抱)
     |F                        C 
受不(了) 看見你背影(來)到
    |F                         G 
寫下(我) 度秒如年難(捱)的離騷

|C                                    |Am 
 ( )就算整個世界被寂寞綁(票)
                     Em 
我也不會奔(跑)
     |F                         C 
逃不(了) 最後誰也都(蒼)老
     |F                             G       |C 

寫下(我) 時間和琴聲交(錯)的城(堡)

許冠傑 鐵塔凌雲 [結他chord譜]Key Eb 4/4 Arranged By Jimmy Wu

Capo 3 > Play C

    |C     |Am | Dm               |Em
* (鐵)塔(凌)雲 ( )望不見歡欣(人)面
    |Am|Em|  Am       D            |G 
(富)士(聳)峙  ( )聽不見(遊)人歡(笑)
    |C            |Em Am|Em
( )自由神像  ( )在遠方(迷)(霧)
   |Dm         |G             |C
( )山長水遠 ( )未入其懷(抱)
   |Dm  Am   |Dm Am    |G
( )檀島(灘)岸 ( )點(點)燐(光)
   |Dm              |Em       Am
( )豈能及漁燈   ( )在彼(邦)

   |C                  |Dm              G        C
# ( )俯首低問  ( )何時何方(何)模(樣)
   |C                  |Dm               G        Am
( )回音輕傳  ( )此時此處(此)模(樣)
   |Dm               G        C
( )何須多見(復)多(求)
   |Dm               G        Am
( )且唱一曲(歸)途(上)
   |Dm  G Am Dm G Am
( )此時此處(此)模(樣)  (此)  (模)  (樣)

  Repeat * #

陳詩慧 I' ll be there [結他chord譜]:陳詩慧     Key:G 4/4 Arranged by Jimmy Wu

5. 1 2 1 3 2 1 7. 1
5. 1 2 1 3 2 1 7. 5. 6.
6. 6. 7. 1 1
1 2 3 4 3 4 3 2

G|D/F#|Em7|D|
C|Bm7 Em7|C|D|

|G   |D/F#   |Em7   |D
( )Dear Friend I Prom-ise You The Sun Will Always Rise
|C  |Bm7 Em7 |C    |D
( )And I'll Be By Your Side Ev-ery-thing Will Be Al-right

|G   |D/F#   |Em7    |D
( )I Know There Are Times When Trou-ble Things Get In Your Way
|C    |Bm7 Em7 |C     |D |D
( )Dear Friend Don't Be A-fraid I'm On-ly Just One Step A-way ( )

|G   |D/F#    |Em7     |D    |C
( )I'll Be There To Love And Comfort You ( )When You're Feeling Blue I Will Get You Through
    |Bm7 Em7|C     |D
Remember You're Not A-lone Life Is Hard But I'm With You
|G   |D/F#    |Em7     |D    |C
( )I'll Be There To Love And Comfort You ( )When You're Feeling Blue I Will Get You Through
    |Bm7 Em7  |C
Remember You're Nev-er A-lone For You I Will Be True
    |D     |G
That And There Is Noth-ing That I Wouldn't Do

G|

|CM7    |D      |Bm7
 ( )Sometimes It Is Life No Matter How Hard You Try
  |Em7    |C   |Cm    |D |D
It's Solely Mak-ing You Cry But I Have Faith In You That You Will Shine ( )

CM7|D|Bm7|Em7|
C|Cm|D|D|

Repeat Chorus

( G )|D/F#|Em7|D|
C|Bm7 Em7|C|D|G|

超級巨聲 4 We Are The Voice [結他chord譜]
曲:徐洛鏘 詞:楊熙  key:Db capo 1>play C  4/4 Arranged by Sharon tse

 |C    |E
難(行)仍無礙 用十年(橫)越阻礙
 |Am G   |F  G
天會(打)開() 天可以(唱)得(開)
 |C    |E
傳(奇)仍存在 凡塵拋(到)物外 
 |Am  G  |F  G
讓(半)點生(命) 盡情(地)創造(未)來

 |F   G
還幸(被)你厚愛 (你)的分擔
|Em   A  |Dm
(你)的支撐 永(不)會被覆(蓋)
   |E
伴我路途(你)在

   |F
We Are the Voice
    |G
讓夢延續 唱到世(外)
  |Em    |Am
浮華掠過(腦)海 有你同行裝(載)
   |F     |G
連連夜裡將(一)切競賽 難題亦(竭)力唱開
  |C    |E
成長裡(兌)現成就 找到(更)精彩
   |F 
We Are The Voice
    |G
讓夢延續 每串(喝)采
  |Em    |A
關口再(隔)開 仍攜手約(定) 情永在
 |F    |G    |C
明日(未)怕 踏入各自(未)來 要記住熱(愛)

|Am |G# |G

 |C    |E
重(頭)能期待 讓諾言(癒)合傷害
 |Am  G  |F  G
心會(打)開( )心可以(唱)得(開)
 |C    |E
傳(奇)仍存在 成全只(有)現在
 |Am  G  |F   G
讓(半)點生(命) 盡情(地)創造未(來)

 |F   G
還幸(被)你厚愛 (你)的分擔
|Em   A  |Dm 
(你)的支撐 永(不)會被篡(改)
  |E
萬個夜晚(你)在
 
    |F
We Are The Voice
    |G
讓夢延續 唱到世(外)
   |Em   |Am
浮華掠過腦(海) 有你同行(裝)載
   |F     |G
連連夜裡將(一)切競賽 難題亦(竭)力唱開
  |C    |E
成長裡(兌)現成就 找到(更)精彩
   |F
We Are The Voice
    |G
讓夢延續 每串(喝)采
  |Em    |A
關口再(隔)開 仍攜手約(定) 情永在
 |F    |G      |C 
明日(未)怕 被分散在(未)來 Cos We Are The Voice

陳慧嫻/李逸朗 傻女 [結他chord譜 + 教學]
男版 係 F#m
轉KEY
曲:M.T.DIEGO/M.L.DIEGO 詞:林振強 Key : Fm  4/4  Arranged By Kermit Tam

Capo 3 > Play Dm

|Dm     |Gm
 (這)夜我又再獨對夜半無人的(空)氣
|C     |F
 (穿)起你的毛衣重演某天 的( )好戲

|Bb   Am |Gm   F
( 讓)毛做長袖不(經)意地  (抱)著我靜看天(地)
|Bb   F |Eb   A7
 (讓)唇在無味的(衣)領上  (笑)說最愛你的(氣)味

|Dm     |Gm
 (我)恨我共你是套現已完場的(好)戲
|C      |F
 (只)有請你的毛衣從此每天飾( )演你

|Bb   C|A7   Dm
 (夜)來便來伴我(坐) (默)然但仍默許(我)
  |Bb   Gm
將(肌)膚緊貼你將(身)軀交予你
 |C     A7
准(許)我這夜做舊角色(准)我快樂地

     |Dm   Gm
重飾演(某)段美麗故事(主)人
      |C   F
飾演你(舊)年共尋夢的(戀)人
      |Bb    Gm
再去做(沒)流著情淚的(伊)人
     |Em7-5   A7
假裝再(有)從前 演過的(戲)份

      |Dm   Gm
重飾演(某)段美麗故事(主)人
      |C   F
飾演你(舊)年共尋夢的(戀)人
      |Bb    Gm
你縱是(未)明白仍夜深(一)人
     |Em7-5   A7
穿起那(無)言毛衣當跟你(接)近

|Dm  Gm     |C  F        |
|Bb   Gm    |Em7-5 A7     |

|Dm     |Gm
 (我)恨我共你是套現已完場的(好)戲
|C      |F
 (只)有請你的毛衣從此每天飾( )演你

|Bb    C |A7   Dm
 (夜)來便來伴我(坐) (默)然但仍默許(我)
|Bb   |Gm
將(肌)膚緊貼你將(身)軀交予你
 |C     A7
准(許)我這夜做舊角色(准)我快樂地

      |Dm   Gm
重飾演(某)段美麗故事(主)人
      |C   F
飾演你(舊)年共尋夢的(戀)人
      |Bb    Gm
再去做(沒)流著情淚的(伊)人
     |Em7-5   A7
假裝再(有)從前 演過的(戲)份

     |Dm   Gm
重飾演(某)段美麗故事(主)人
      |C   F
飾演你(舊)年共尋夢的(戀)人
      |Bb    Gm
你縱是(未)明白仍夜深(一)人
     |Em7-5   A7
穿起那(無)言毛衣當跟你(接)近

陳奕迅 失戀太少 [結他chord譜]


曲:陳輝陽  詞:林夕  Key:G  2/4  Arranged by Nick Tang

 | G  | Am 
 美好(的) 沉澱(了)
 | Bm  | Am 
沒有(火)花不要(燒)
 | G  | Am 
愛過(的) 成熟(了)
 | Bm  | Am 
犯錯(只)因失戀太(少)
 | Bm  
要每(一)根火柴
|C  | D | G G/F# 
(全)為這一(刻)燃(燒) ( )
 | Em  | C  
就當(普)天之下(情)人節 
| D | G 
只(得)數(秒) | G | Am 
多得(你) 還會(肯) 
 | B7  | Em 
承認(逝)去的吸(引)
 |C |D | G | - 
我(們)總(是)舊情(人)
|C |D | Bm |Em 
(為)何(昨)日情大(不)過(恨)
|C  |D  |G | C D 
(在)過去的(罅)隙找缺(陷) ( ) ( )

 | G | Am 
分手(了) 還有(心) 
 | B7 | Em 
毋忘(受)傷的寶(訓)
|C | D | G |G/F# 
我(們)好(像)遊牧(人)   ( )
|Em | D 
(沿)途尋(食)物 
 | G D/F# | Em 
全為(了) (綿)羊開(心)
| C | Am7  | D | D |D | - |
沒(可)能站(在)暴雪中(等)犧牲

Repeat * 間奏

 | G | Am 
天黑(了) 還有(燈) 
 | B7  | Em 
還有(熱)戀者擁(吻)
 | C |D | G |G/F# 
有情(人)鼓(勵)沒情(人) ( )
|Em | D 
(為)舊日(幸)運 
 | G D/F# | Em 
投入(到)(動)魄驚(心)
| C | Am7  | D | D |D | - |
絕(不)能成(為)愉快的(犧)牲品

 | G  | Am |
 美好(的) 沉澱(了)
 | Bm  | Am |
沒有(火)花不要(燒)
 | G  | Am |
愛過(的) 成熟(了)
 | Bm  | Am |
犯錯(只)因失戀太(少)
 | Bm  
要每(一)根火柴
|C  | D | G G/F# 
(全)為這一(刻)燃(燒) ( )
 | Em  | C  
就當(普)天之下(情)人節 
| D | G 
只(得)數(秒)

 | Bm  | C  
擦光(所)有火柴(難)令氣氛
| D  |G G/F# |
   (像)從前閃(耀) ( )
 | Em  | C  
至少(感)激當日(陪)著我
 | D  | G 
開(甜)蜜的玩(笑)

| G | Am | Bm |Em |C |D |G | - |

陳奕迅 打得火熱 [結他chord譜]|D      |D  G  D -
流(著)大汗還蓋被 吃噴火的咖(哩) 竟然(倍)覺美(味)
|D      |D  G D -
猶(像)現在我跟你 最燙手蒸汽(機) 愛上(點)火(器)
|D       |D  G D -
麻(辣)就是你的標記 我不怕熱氣 (晚)晚要與(你)競(技)
|D        |D  G D -
( )幾多戀火燒不起 最尾我郤遇上你 (更)確信(火)爆有(理)
  
    |D             E
* 我(知)我與你 會愛(得)激烈
    |G            D
  越(親)越熱 然後(短)兵相接
    |D                 E
  我(不)怕愛上你 與你(打)得火熱
    |G              D
  像(這)般親熱 誰又(需)要撇脫

    |D               E
  我(知)我與你 會愛(得)轟烈
    |G            D
  熱(戀)事業 誰亦(嘔)心瀝血
   |D                 E
  我(不)怕愛上你 愛到(水)深火熱
    |G               D
  幸(福)的死穴 情願(一)世倒貼
  
|D      |D  G  D -
  騎(著)大象遊肯雅 泰國沙灘砌(沙) 只能(約)你去(吧)
|D      |D G  D -
  炎(夏)若是難招架 有你獎它兩(巴) (我)也不必(怕)
 |D      |D  G  D -
  誰(若)慢熱面斥不雅 要找快樂嗎  (快)看看(我)兩個(吧)
|D       |D  G  D -
( )好比火種跟煙花  你與我要是踫上 (會)引發(一)串爆(炸)
  
  |D             E
我(知)我與你 會愛(得)激烈
    |G            D
越(親)越熱 然後(短)兵相接
    |D                 E
我(不)怕愛上你 與你(打)得火熱
    |G              D
像(這)般親熱 誰又(需)要撇脫

  |D             E
我(知)我與你 會愛(得)轟烈
  |G            D
熱(戀)事業 誰亦(嘔)心瀝血
   |D               E
我(不)怕愛上你 愛到(水)深火熱
   |G            D
幸(福)的死穴 情願(一)世倒貼

陳奕迅 不死傳說 (鋼之鍊金術師) [結他chord譜]轉Key

|Gm      Cm   |F     Bb
(若)被傷害(夠) (就)用一對(手)
|Eb      Cm   |D7  Gm
(痛)快的割(開) 昨(日)詛(咒)

|Gm      Cm |F      -
(入)夜等白(晝)  (剩)下傷痕
  Bb     F |Gm  C
(開)始(結)焦(那)胸(膛)
     |Eb          
城內 ( )快要變作困獸鬥
  Dm7         |G
(人)人尋仇赤腳(走)

|G   D   |G   D  |

|G           D/F#         |Em
(天)黑黑 聽朝(世)界到處也哭(了)
    C         |G     D
無盡(處) 充斥了太(多)紛(擾)
    | C     G
人類(這)麼渺(小)

|G           D/F#         |Em
(這)一刻 身邊(看)到振翅那飛(鳥)
    C         |G     D
無懼(怕) 高飛去(發)出光(輝)
      |C -    G
長夜在(那)方照(耀)

A |Bm   E7       |C#m
(是)(你) 伸(手)拉我高(飛)
  F#m     |G#m C#     |F# -
到(高)空最高(點) 再(掉)下這(地)

F# G#|Bbm Eb |Cm Fm
(然) (後) (我) 高(聲)講我非(貪)生(怕)死
|Bb
 ( )可惜見不到轉機
              |C (2/4)
只得忐忑的心 ( )永遠傷悲

|Gm      Cm   |F      Bb
(若)被傷害(夠) (就)用一對(手)
|Eb      Cm   |D7  Gm
(痛)快的割(開) 昨(日)詛(咒)

|Gm      Cm |F    -
(入)夜等白(晝)  (剩)下傷痕
  Bb     F |Gm  C
(開)始(結)焦(那)胸(膛)
     |Eb          
城內 ( )快要變作困獸鬥
 Dm7         |G
(人)人尋仇赤腳(走)

|G   D   |G   D  |

|G           D/F#         |Em
(這)一刻 揮手(再)見振翅那飛(鳥)
    C         |G     D
離別(了) 只得我(在)等天(曉) 
     |C     G
明白自(己)多渺(小)

|G           D/F#         |Em
(不)奢想 伸開(兩)臂會振翅飛(去)
    C         |G     D
唯獨(我) 血脈如(像)不死(鳥)
      |C -    G
曾受着(猛)火燒(焦) 

A |Bm   E7       |C#m
(但)(我) 早(經)等了多(久)
  F#m     |G#m C#     |F#
(翻)開我傷(口) 世(上)亦依(舊)

F# G#|Bbm Eb |Cm
(明)白(了) 想(不)找 也找(不)到藉口
|Bb   
(深)谷裡找到出口 
   |C
當中一把聲音(帶)我出走

|Gm      Cm   |F     Bb
(若)被傷害(夠) woo (就)用一對(手) 
|Eb      Cm   |D7  Gm
(永)遠將記(憶) 扣(住)鎖(扣)

|Gm      Cm      |F    -
(立)定心就(夠) woo (存)亡關頭
  Bb     F |Gm  C
(不)追(會)將(這)鎖(匙)
     |Eb     
投下 ( )最遠最暗那處我 
 Dm7         |G
(從)無回頭去遠(走)

何雁詩

我和你 (劇集《四個女仔三個BAR》主題曲) 

何雁詩 我和你 (四個女仔三個BAR 主題曲) [ 結他chord譜]轉載: http://daydayguitar.blogspot.hk/2015/01/XF0gftlrNns.html
曲:張家誠 詞:楊熙 Key:Ab 4/4  Arranged By Davids Wong

Capo 1>Play:G
|G|D/F#|C|C/D|
|G|D/F#|C|C/D|

|G   |D/F# 
(從)前 人懷疑善(惡)時 
  |C |C/D
如何地(需)要 以(法)律去披一身戰衣
|G   |D/F# 
(難)行 然而何懼(一)試 
  |C |C/D
原來誰亦(可)以 靠(約)定信念演好每天

|G       
(法)庭裡和你 和你 和你作中堅 
|D/F#
(面)臨著何事 何事 仍誓要不偏
|C     
(價)值與路線 理論與實戰 
|C/D
在(每)段過程裡亦好好發展
|G       
(我)和你和你 和你 如樹幹分支 
|D/F#
(面)臨著何事 何事 尋覓也不止
|C      
(挫)敗縱難免 腳步也踏遍 
|C/D   D  |G
讓(我)們記住昨日(率)真的臉 ( )


|G   |D/F# 
(人)前 埋頭全力(向)前 
  |C |C/D
仍朝著(挑)戰 有(你)做我的一張靠椅
|G   |D/F# 
(人)人 尋求同伴(感)染 
  |C |C/D
原來憑藉(溫)暖 再(困)倦也能支撐每天

|G       
(法)庭裡和你 和你 和你作中堅 
|D/F#
(面)臨著何事 何事 仍誓要不偏
|C     
(價)值與路線 理論與實戰 
|C/D
在(每)段過程裡亦好好發展
|G       
(我)和你和你 和你 如樹幹分支 
|D/F#
(面)臨著何事 何事 尋覓也不止
|C      
(挫)敗縱難免 腳步也踏遍 
|C/D   D  |G
讓(我)們記住昨日(率)真的臉 ( )

( G )|D/F#|C|D|
G|D/F#|C|C/D D|

|G       
(法)庭裡和你 和你 和你作中堅 
|D/F#
(面)臨著何事 何事 仍誓要不偏
|C     
(價)值與路線 理論與實戰 
|C/D
在(每)段過程裡亦好好發展
|G       
(我)和你和你 和你 如樹幹分支 
|D/F#
(面)臨著何事 何事 尋覓也不止
|C      
(挫)敗縱難免 腳步也踏遍 
|C/D   D    |G
讓(我)們歲月裡亦(得)到加冕 ( )

( G )|D/F#|C|C/D|
G|D/F#|C|C/D|G|

張學友 絲絲記憶 [結他chord譜]
曲 : 姚凱祿        詞 : 盧永強       Key:Bb  4/4   Arranged By Vincent Chan

|Bb  |F  |Dm  |Gm  |

|Eb  |Bb  |

  Cm      F     |     Dm     Gm  |
迷(上)了妳的(淺)笑  我的(心)被照(耀)
    |Eb     F   |  Bb    Bbsus4 Bb
生生(世)世都(不)會忘(掉)

 | Cm       F     |Dm     Gm 
迷(上)了妳的(姿)態  每一(分)亦美(妙)
    | Eb    F  | Bb
比起(我)那一(切)重(要)

                    |Bb      F
 *每晚都會(掀)起絲絲記(憶)
     | Gm     Dm
  記著(妳)風中淺(笑)
     | Eb      Dm
  記著(妳)烏黑一縷(長)髮
     | C    F  
  隨著(妳)那腳步(輕)輕飄
  
     | Bb       F
  然而為何(偏)偏止於記(憶)
      |Gm     Dm
  記著(妳)風中(淺)笑
     | Eb      Dm
  記著(妳)烏黑一縷(長)髮
     | C  F   | F7  |Bb
  常令(我)夢(境)中   傷心呼(叫)

|F  |Dm  |Gm  |

|Eb  |Bb  |

4/4
Dm            | Gm
(現)在一生中的美事  是(那)一天共妳偶遇
Eb             | C            
(教)我也永生抱憾  是(我)知道日後
             |F
熱愛不可再度(尋)

Repeat *

|Bb  |F  |Dm  |Gm  |

|Eb |Bb  ||

張學友 我等到花兒也謝了 [結他chord譜]曲:李偉菘/ 陳少琪詞:吳慶康 Key: Em 4/4 Arranged by Kermit Tam

[清唱]

每個人都在問我到底還在等什麼 
等到春夏秋冬都過了難道還不夠
 其實是因為我的心有一個缺口 
  |Em
等待拿走的人把它還(給)我

|Em                          |A    
 ( )每個人都在說這種愛情(沒)有結果 
|D/F#                          |G         B7
 ( )我也知道你永遠都不能(夠)愛( )我
|E7              Am7 
 ( )其實我只是希望你有(時)想一想我 
 |C                  |Bm7 - Esus4 E
你卻(已)經漸漸漸漸(什)麼都不再( )說

|Em         A               |C     D     Em -  
我(睡)不著的(時)候 會不會(有)人(陪)著(我) 
|Em       A               |C     D     G B7
我(難)過的(時)候 會不會(有)人(安)慰(我) ( )

|Em         A               |C     D     Em -
我(想)說話的(時)候 會不會(有)人(瞭)解(我) 
|Em        A  |C    D     G B7
我(忘)不了你的(時)候 你會(不)會(來)疼(我) ( )

 |E7    |Am7       
你(知)不知道 你(知)不知道 
|Dsus4  D      |G   B7
 ( )我等到(花)兒也(謝)了 ( )

|E7    |Am7       
你(知)不知道 你(知)不知道 
|C         Bm7    |Esus4 E
 ( )我等到(花)兒也(謝)了

|Am |C B7 |

|Em                          |A    
 ( )每個人都在說這種愛情(沒)有結果 
|D/F#                          |G         B7
 ( )我也知道你永遠都不能(夠)愛( )我
|E7              Am7 
 ( )其實我只是希望你有(時)想一想我 
 |C                  |Bm7 - Esus4 E
你卻(已)經漸漸漸漸(什)麼都不再( )說

|Em         A               |C     D     Em -  
我(睡)不著的(時)候 會不會(有)人(陪)著(我) 
|Em       A               |C     D     G B7
我(難)過的(時)候 會不會(有)人(安)慰(我) ( )

|Em         A               |C     D     Em -
我(想)說話的(時)候 會不會(有)人(瞭)解(我) 
|Em        A  |C    D     G B7
我(忘)不了你的(時)候 你會(不)會(來)疼(我) ( )

 |E7      |Am7       
你(知)不知道 你(知)不知道 
|Dsus4  D      |G   B7
 ( )我等到(花)兒也(謝)了 ( )

|E7      |Am7       
你(知)不知道 你(知)不知道 
|C         Bm7    |E
 ( )我等到(花)兒也(謝)了

Solo Break

 |E      |Am7       
你(知)不知道 你(知)不知道 
|Dsus4  D      |G   B7
 ( )我等到(花)兒也(謝)了 ( )

|E      |Am7       
你(知)不知道 你(知)不知道 
|C         Bm7    |Em
 ( )我等到(花)兒也(謝)了

|C      |Am7       
你(知)不知道 你(知)不知道 
|C         Bm7    |Em
 ( )我等到(花)兒也(謝)了

A-lin 我等到花兒也謝了 [結他chord譜]


曲:李偉菘/ 陳少琪 詞:吳慶康      Key: Cm     4/4   Arranged By Kermit Tam

Capo 3 > Play Am

|Am Em |F E7 |
|Am Em |F E7 |

|Am                         |D              
 ( )每個人都在問我到底(還)在等什麼 
|G/B                         |C           E7
 ( )等到春夏秋冬都過了 (難)道還不(夠)
|A7              Dm7              
 ( )其實是因為我的心有(一)個缺口 
 |F                   |Em7 - Asus4 A
等待(拿)走的人把它 (還)    給(我)

|Am                          |D    
 ( )每個人都在說這種愛情(沒)有結果 
|G/B                          |C         E7
 ( )我也知道你永遠都不能(夠)愛( )我
|A7              Dm7 
 ( )其實我只是希望你有(時)想一想我 
|F                    |Em7 - Asus4 A
 ( )你卻已經漸漸漸漸(什)麼都不再( )說
|Am         D               |F     G     Am -  
我(睡)不著的(時)候 會不會(有)人(陪)著(我) 
|Am       D               |F     G     C E7
我(難)過的(時)候 會不會(有)人(安)慰(我) ( )
|Am         D               |F     G     Am -
我(想)說話的(時)候 會不會(有)人(瞭)解(我) 
|Am        D  |F    G     C E7
我(忘)不了你的(時)候 你會(不)會(來)疼(我) ( )
 |A      |Dm7       
你(知)不知道 你(知)不知道 
|Gsus4  G      |C   E7
 ( )我等到(花)兒也(謝)了 ( )

|A      |Dm7       
你(知)不知道 你(知)不知道 
|F         Em7    |A
 ( )我等到(花)兒也(謝)了

|Am Em |F E7 |
|Am Em |F E7 |


|Am         D               |F     G     Am -  
我(睡)不著的(時)候 會不會(有)人(陪)著(我) 
|Am       D               |F     G     C E7
我(難)過的(時)候 會不會(有)人(安)慰(我) ( )
|Am         D               |F     G     Am -
我(想)說話的(時)候 會不會(有)人(瞭)解(我) 
|Am        D  |F    G     C E7
我(忘)不了你的(時)候 你會(不)會(來)疼(我) ( )
 |A      |Dm7       
你(知)不知道 你(知)不知道 
|Gsus4  G      |C   E7
 ( )我等到(花)兒也(謝)了 ( )

|A      |Dm7       
你(知)不知道 你(知)不知道 
|F         Em7    |Am
 ( )我等到(花)兒也(謝)了


 |A      |Dm7       
你(知)不知道 你(知)不知道 
|Gsus4  G      |C   E7
 ( )我等到(花)兒也(謝)了 ( )

|A      |Dm7       
你(知)不知道 你(知)不知道 
|F         Em7    |Am
 ( )我等到(花)兒也(謝)了

|F         Em7    |Am
 ( )我等到(花)兒也(謝)了

迎春花 [結他chord譜]
曲詞:關聖佑 Key:C 4/4 Arranged By Kermit Tam

|C  |C |F  |C
(好)一朵迎春(花) (人)人都愛(它)
|C  |G |G   |C
(好)一朵迎春(花) (迎)來大地放光(華)
|C  |C |F  |C
(好)一朵迎春(花) (花)開每一(家)
|C  |G |G   |C
(好)一朵迎春(花) (茂)盛艷麗春色(雅)

|F |F |C  |G
(迎)春(花)開 (帶)來了好年(華)
|Am |C|Dm  |C
 (迎)春(花)艷 (倍)覺景致如(畫)
|A7 |Dm |G |G
(花)開(富)貴 (人)盡暢(懷)
|Am|Em |G |C
 (萬)事(勝)意 (無)牽(掛)

|C  |C |F  |C
(好)一朵迎春(花) (誰)人不愛(它)
|C  |G |G   |C
(好)一朵迎春(花) (迎)來大地繡彩(霞)
|C  |C |F  |C
(插)起那迎春(花) (芬)芳播千(家)
|C  |G |G   |C
(插)起那迎春(花) (人)人齊共歡樂(也)

Falling slowly [guitar tab]|C                       |F                   |C                     |F
    I dont know you but I want you  All the more for that
|C                                   |F                      |C               |F
Words fall through me and always fool me   And I cant react

|Am            G        |F           G                    |Am
Games that never amount to more than their worth
        G                     |F          |F 
Will play themselves out


|C                    |F                      |Am
Take this sinking boat and point it home
                       |F
We've still got time
|C                         |F                     |Am
Raise your hopeful voice you have a choice
                         |F
You've made it known


|C                  |F                          |C                 |F
 Falling slowly, eyes that know me   And I cant go back
 |C                         |F                   |C                     |F
Moods that take me and erase me   And i'm painted black

|Am         G            |F                 G                  |Am
  You have suffered enough and warred with yourself
       G                 |F      |F 
It's time that you won


|C                    |F                     |Am                             |F
 Take this sinking boat and point it home    We've still got time
|C                       |F                     |Am                          |F
Raise your hopeful voice you have a choice You've made it now

|C                |F           
 Falling slowly, sing your melody
|Am          |F
    I'll sing it loud