The Pancakes 一秒 [結他chord譜]


曲: The Pancakes      詞: The Pancakes      Key: Bb     Arranged By Nicki Ng

[Original Key]

Bb        Gm  D#        F
  又再與你見面  說些表面的東西
Bb    Gm      D#          F
  可否告訴我  你心裡在想甚麼
Bb        Gm  D#        F
  望見你這笑臉  有些心事怎麼講
Bb    Gm      D#          F
  不知道這晚  你心裡在想甚麼

    Bb    Gm  D#        F
*請你給我一秒  去聽你雙眼說話
    Bb    Gm  D#          F      Bb
  不要邊說邊笑  免我會不禁給你(一吻)

|: (Bb) |Gm  |D#  |F :|
Bb        Gm  D#            F
  為了某次對話  我開心得像在天空飛
Bb    Gm      D#          F
  多想告訴你  我心裡在想甚麼
Bb        Gm  D#        F
  問我愛你哪樣  我不知亦記不起
Bb    Gm      D#          F
  多想你也說  我心裡亦這樣想

Repeat * *

|: (Bb) |Gm  |D#  |F :|

|Bb  ||


[Capo Version]
Capo:3 Play G

G         Em   C         D
  又再與你見面  說些表面的東西
G         Em   C         D
  可否告訴我  你心裡在想甚麼
G         Em   C         D
  望見你這笑臉  有些心事怎麼講
G         Em   C         D
  不知道這晚  你心裡在想甚麼

**    
G         Em   C         D
   請你給我一秒  去聽你雙眼說話
   
G         Em   C       D   G
  不要邊說邊笑  免我會不禁給你(一吻)**
|G |Em  |C  |D|
|G |Em  |C  |D|

G         Em   C         D
  為了某次對話  我開心得像在天空飛
G         Em   C         D
  多想告訴你  我心裡在想甚麼
G         Em   C         D
  問我愛你哪樣  我不知亦記不起
G         Em   C         D
  多想你也說  我心裡亦這樣想

Repeat * *

|G |Em  |C  |D|
G  |

                                                                                                                   轉載自yuppiemusic.com

4 則留言:

匿名 說...

4個chord無限loop,初學者佳音...:)

如升少少彈C就係最經典的C,Am,F,G

polygon結他友 說...

CAPO:3 Play G都OK
G Em C D

poorjason 說...

the pancakes D一向都正同易彈
同埋我好鍾意佢依D偏向兒歌既feel既歌(有心理治療既功效)
佢個網post左好多chord..不妨上去睇下>__<b
http://thepancakes.com/

polygon結他友 說...

加油呀jason!!!

發佈留言

如你對POLYGON上的歌譜有任何意歡迎留言或登入Facebook到我地Fan page inbox我地