ToNICK 相嗌唔好口[結他chord譜]

感謝來自PICNICGON版鄭俊弘第一次出譜!

曲:ToNick 詞:ToNick Key:G 4/4 Arranged by WChi Kit

G  D  Em  Bm 
()冷靜小(小) 小小事(使)乜起角互(眇)
Em   Am   C   D
()你眇我(眇)佢眇 眇到(個)個好似人(妖)
G  D  Em  Bm
()態度輕(挑) 挑挑釁(你)我底線太(無)聊
Em Am  D   G
()撩㷫互(片) 拍低喺(You)Tube畀人(笑)
C  D   G 
()講粗口(不)如揸下(手)
C   Am  D 
錫佢(額)頭攬埋一(舊) 做個朋(友)

G D Em  C  D  G 
(相)嗌(唔)好(口) 齋講無(做)又唔見(你) 夠膽隻(抽)
G D Em   C 
()愈講(愈)口(臭) 想作嘔( )
 C  D  G 
忍下(口) 會(變)靚啲變(瘦)

G  D  Em  Bm 
()冷靜小(小) 小小事(使)乜起角互(眇)
Em   Am   C   D
()你眇我(眇)佢眇 眇到(個)個好似人(妖)
G  D  Em  Bm
()態度輕(挑) 挑挑釁(你)我底線太(無)聊
Em Am  D   G
()撩㷫互(片) 拍低喺(You)Tube畀人(笑)
C  D   G 
()講粗口(不)如揸下(手)
C   Am  D 
錫佢(額)頭攬埋一(舊) 做個朋(友)

G D Em  C  D  G 
(相)嗌(唔)好(口) 齋講無(做)又唔見(你) 夠膽隻(抽)
G D Em   C 
()愈講(愈)口(臭) 想作嘔( )
 C  D  G 
忍下(口) 會(變)靚啲變(瘦)
 C  D  G 
忍下(口) 就當(識)多個老(友)

G G# G 

沒有留言:

發佈留言

如你對POLYGON上的歌譜有任何意歡迎留言或登入Facebook到我地Fan page inbox我地