RubberBand 成長說明書 [結他chord譜]註:所有Cm其實係Cm/Eb,夾band既朋友仔留意
曲:RubberBand        詞:Tim Lui          Key:A         4/4          Arrange: 鴨仔

Capo 2 Play G 

Intro: (G D/F# Em Cm) x4

G  C    Em  C
(聽)說過( ) 讀到大腦亦(爆)炸快停(頓)
 Em   C  A7 D
然後(會) 考得上(熱)門(那)一(科)
D7   G
(細)細個都聽(過)
 C   Em   C
聽(過) 投誠(致)富未會飢(餓)
  Em  A7  D  G/B
忘掉這(生)一個(志)願 (一)種(心)跳
C   D
(不)緊要 定(得)到更多

G  D/F#  Em Cm
(被) (內)定限制(一)(切)
G  D/F#  Em  Cm
(被) (預)定各種(想)法實(際)
 G   D/F#  Em
如(不)懂出走 (怎)欣賞世上(美)麗
 Cm   G  D/F#  Em
逃(過)大人的攻(勢) 逃(過)類同的複(製)
 Cm   G
逃(過)順從的洗(禮)

D/F# Em Cm G D/F# Em Cm

G  C   Em   C
(聽)說過 (順)應著勢力(有)美滿前(路)
 Em   C  A7  D
無用(再) 走荒野(路)彎(太)顛(簸)
D7   G
(個)個也都聽(過)
 C   Em   C
聽得(多) 成就(會)以座駕分(類)
  Em  A7  D G/B 
全力進速(這)趟(路)程 (風)景(閃)過
C   D
(不)必看 活(得)很快麼

G  D/F#  Em Cm
(被) (內)定限制(一)(切)
G  D/F#  Em  Cm
(被) (預)定各種(想)法實(際)
 G   D/F#  Em
如(不)懂出走 (怎)欣賞世上(美)麗
 Cm   G  D/F#  Em
逃(過)大人的攻(勢) 逃(過)類同的複(製)
 Cm   G
逃(過)順從的洗(禮)


D/F# Em Cm G D/F# Em Cm

G/B  C   D
(要)蒙蔽(我) 拿去(我) 頑固理想
G/B  C   D
(腳)鐐銬(上) 還要(剪)走初生翅膀
G/B  C  D
(那)傳說(有)誰要(聽) 由我去飛
G/B  C  D
(就)趁(羽)翼 (剛)展起
 G  D/F#  Em  Cm
朝(著) (極)地去闖(不)會忌(諱)
G D/F#  Em  Cm
(就) (認)定是我(不)切實(際)
G   D/F#  Em
(從)今天出走 (懇)請傳後(世)
 Cm   G  D/F#   Em
逃(過)大人的攻(勢) 逃(過)類同的複(製)
 Cm   G
逃(過)順從的洗(禮)

Outro: D/F# Em Cm G D/F# Em Cm G/B C D


1 則留言:

發佈留言

如你對POLYGON上的歌譜有任何意歡迎留言或登入Facebook到我地Fan page inbox我地