Tank - 非你莫屬 [結他Chord譜]曲:Tank     詞:陳信延     Key : A      4/4       Arranged by Giles
Capo 2 > Play G
| G   C/G |Cm   G
(懂)得讓我微笑的(人)    (再)沒有誰比你有(天)份
| G   C/G   |Cm   G
(輕)易闖進我的心(門)    (明)天的美夢你(完)成
| B7  B7/D#   |Em       Em/D 
 (整)個宇宙 (浩)瀚     (無)邊的(盡)頭  噢
| C  G/B     |Am7  D 
(每)顆渺小(星)球     (全)都繞著(你)走

   | G  D/F# |    Em -  Dm  G7
愛(我) (非)你莫(屬)                       
 |     Cmaj7  G/B |           Am7   D
我只(願) 守(護)   由你給(我)的幸福  (   )
   | G  D/F# |    Em -  Dm  G7 
愛(我) (非)你莫(屬)                       
|     Cmaj7      G/B |          Am7  D   |  G 
也許(會) 笑著(哭)  但那人(是)你所(以) 不怕(苦)

| C D |

| G    C/G |Cm    G 
(懂)得讓我流淚的(人)     (給)的感動一定是(最)深
| G    C/G  |Cm  D |  G 
(在)我心中留下傷(痕)     (你)同時點(亮)了星(辰)
| B7  B7/D# |Em   Em/D 
 (整)個宇宙 (浩)瀚     (無)邊的(盡)頭  噢
| C  G/B   |Am7  D
(每)顆渺小(星)球       (全)都繞著(你)走 
 
   | G     D/F# |    Em -  Dm  G7 
愛(我)   (非)你莫(屬)                       
|     Cmaj7  G/B |           Am7           D
我只(願) 守(護)   由你給(我)的幸福 (   )
    | G    D/F# |    Em -  Dm  G7 
愛(我)   (非)你莫(屬)                       
 |     Cmaj7      G/B  | Am7        D   | C
也許(會) 笑著(哭)  但那人(是)你所(以) 不怕(苦)

   | C                 | G/B          
那(麼)多相遇  偏(偏)只和你 
 | Am7           G            | Am7   G/B
天(造)地設般(產)生奇蹟   (   )     
|Cmaj7            | G/B              
(   )我心的縫隙  (   )我想除了
 | Am7            | C               D    | E
 (你) 任誰也無法(填)補這空(虛)   (哦)

    | A  E/G# |   F#m -  Em A7   
愛(我) (非)你莫(屬)                         
 |      D        A  |      Bm7    E
我只(願) 守(護)   由你給(我)的幸福  (   )
    | A  E/G# |    F#m -  Em A7    
愛(我) (非)你莫(屬)                  
|      D      A   |         Bm7          E   |           A 
也許(會) 笑著(哭)  但那人(是)你所(以)  不怕(苦)
         |  Bm7          E   |           A
但那人(是)你所(以)  不怕(苦)


1 則留言:

Unknown 說...

可以幫忙作一個原調不夾CAPO的嗎?

發佈留言

如你對POLYGON上的歌譜有任何意歡迎留言或登入Facebook到我地Fan page inbox我地