Supper Moment 幸福之歌 [結他chord譜]Arranged By Edwin HoFadd9: xx3213
G7: 32303x
G/B: x2003x
Fmaj7/C: x33210
Fmaj9/G: 3x3210
G7/F: xx3433
Gbm7-5: 2x221x
Fadd9/G: 3x3213Bb6/9/G: 3x0313
Em7: xx2033
Bbsus2/F: 113311
Gb: x98676
A*: xx7650
Gb7: xx4320
C6/9/Ab: 4xx424
Gbmaj9: xx412x

Intro:
| Fadd9  | Am7  | Fadd9  | Am7  |
| Fadd9  | G7  |

| C                G/B    |     Am7            Am7/G  |    Fmaj7/C
( )兜兜轉轉(漂)泊到現(在)  分針短針(錶)圈中競(賽)
              Fmaj9/G  |  C
看似有盡(了)夢見的(將)來
| C               G/B    |      Am7            Am7/G  |   Fmaj7/C
( )今天應該(高)興滿自(在)  得到掌聲(歡)呼與被(愛)
    |      Am7        Dm7  Dm7/G | C  C7
人生已(跨)越幾番(波)折(障)礙(賽) ( )

    |      Fmaj7/C     G7/F      |    Em         Am7
何時學會(不)再講 (不)要講  心(底)裡那份(迷)茫
    |    Dm7     E7   |     Am7 Am7/G# Am7/G
捆綁(感)動的(感)覺 沒(法)講( )
   |       Fmaj7/C         G7/F      |   Em            Am7
良緣遇上(不)再多 卻(想)結果  焦(急)裡尋覓 (越)來越錯
| Dm7    Gbm7-5   | Fmaj9/G | Fadd9/G
(幾)乎忘(掉)了最想(栽)種的果( )

|            G/B | Am7   Am7/G |  Fmaj7/C Am7 |     Dm7    Dm7/G
唱著幸福( )之(歌)  眼(淚)有否沉(沒)  無(數)次失望( )的眼神( )與落魄
| C       E7    |   Am7  Bb6/9/G | Fmaj7/C  G7/F  |      Em       Asus4    A
( )旋律(溶)掉驚(慌)   ( )擁抱頃(刻)無悔的(畫)面  愛是(苦)中亦能(笑)着(滿)足
| Dm7   Em7  |  Fmaj7/C  Fmaj9/G
(感)動總(不)遠  也(許)下(一)秒盛放

| Fadd9  | Am7  | Fadd9  | G7  |

| C             G/B    |       Am7             Am7/G  |   Fmaj7/C
( )一生中幾(多)過客探(訪)  幾多數不(清)瘋癲錯(過)
           Fmaj9/G  |     C
世界每秒(轉)動沒法(勸)阻

| C                G/B    |      Am7               Am7/G  |    Fmaj7/C
( )能捧腹開心(歡)笑已稀(罕)  疲奔於攀登(高)峰找答(案)
           Am7   |    Dm7 Dm7/G | C  C7
窮一世(心)力換取(一)秒(領)略(愛) ( )

    |       Fmaj7/C      G7/F      |     Em          Am7
從頭學過(可)以麼 你(可)以麼  開(始)這試煉(堂)課
  |     Dm7         E7    |     Am7 Am7/G# Am7/G
解開(心)頭的(枷)鎖 路(更)廣
    |        Fmaj7/C         G7/F      |     Em           Am7
隨緣遇到(總)更多 結會(結)的果  焦(急)裡尋覓 (只)會越錯
| Dm7   Gbm7-5 |  Fmaj9/G | Fadd9/G
(奢)求曾(令)你錯種(需)要的果( )

 |     C     G/B | Am7  Am7/G |    Fmaj7/C Am7 |     Dm7       Dm7/G
唱(著)幸福( )之(歌)  眼(淚)有否沉(沒)  無(數)次失望( )的眼神( )與落魄
| C        E7     |  Am7  Bb6/9/G | Fmaj7/C  G7/F  |      Em          Asus4   A
( )旋律(溶)掉驚(慌)   ( )擁抱頃(刻)無悔的(畫)面  愛是(苦)中亦能(笑)着(滿)足
| Dm7    Em7 | Fmaj7/C  Fmaj9/G
(感)動總(不)遠  也(許)下(一)秒盛放

| Am7  G/B | C  |
(從無求到渴求 直到渴求整個宇宙)

| Am7     G/B     |      C  |  Bbsus2/F
( )來到最(後)卻只想(得)救  ( )忙著擁有
| A7        |        Ebm  Gb |  A*  | Gb7
( )忘掉你我本都(一)(無)所( )(有) ( )

 |   Db    Db/C | Bbm  Bbm/Ab |    Gb      Fm   |       Ebm7        Ab
唱(著)幸福( )之(歌)  眼(淚)有否沉(沒)  無(數)次失望( )的眼神( )與落魄
| Db      F7   |  Bbm7 C/6/9/Ab | Gb        Ab       |      Fm        Bbsus4  Bb
( )旋律(溶)掉驚(慌)  ( )擁抱頃(刻)無悔的(畫)面  愛是(苦)中亦能(笑)着(滿)足
| Ebm7    Fm7   |   Gb     Ab7    |   Db  Dbsus4
(感)動總(不)遠  也(許)下(一)秒盛放( ) ( )

| Ebm7  Fm7   |      Gb     Ab7
(想)像於(不)遠某位 ( )能(跟)你和唱

| Gbmaj9  |

11 則留言:

匿名 說...

Bb6/9/G, C6/9/Ab 點解search唔到? (at http://jguitar.com/)

Unknown 說...

[唔好意思有地方要修正]
| Dm7 |
( )忘掉你我本都

Unknown 說...

Bb6/9/G 意思姐係 Bb6/9 with G in Bass,C6/9/Ab 同樣道理,唔知表達得啱唔啱,希望樂理高手指正。

匿名 說...

D CHORD 錯撚哂

匿名 說...

就算錯哂都唔洗講粗口
人地唔係務必幫你執chord

Unknown 說...

haha可能真係錯撚哂,不過小弟比較想知點彈先啱呢? 跪求高手指教。thx:)

匿名 說...

Bb6/9/G 我建議Gm好d

匿名 說...

| G/B | Am7 Am7/G | Fmaj7 Am7/E | Dm7 Dm7/G
唱著幸福( )之(歌) 眼(淚)有否沉(沒) 無(數)次失望( )的眼神( )與落魄
| C E7/B | Am7 Bb6/9/G | Fmaj7/ G7/F | Em Asus4 A
( )旋律(溶)掉驚(慌) ( )擁抱頃(刻)無悔的(畫)面 愛是(苦)中亦能(笑)着(滿)足
| Dm7 Em7 | Fmaj7 Fmaj9/G
(感)動總(不)遠 也(許)下(一)秒盛放

個BASSLINE好似應該係咁

匿名 說...

其實我覺得冇咁complicated

匿名 說...

我見各位師兄對份譜都有D 意見,
請問有無份更準的譜給大家分享一下呢?

謝謝

匿名 說...

首歌太正搞到d chord唔知點算 :P

發佈留言

如你對POLYGON上的歌譜有任何意歡迎留言或登入Facebook到我地Fan page inbox我地