SUPPER MOMENT - 討厭的我[結他Chord譜]詞:Supper Moment 曲:Supper Moment 編:Supper Moment/ Adrian Chan 4/4 KEY:E Arranged by Jimmy Wu

|E                          |A
( )怎麼 怎麼 今天不(知)道怎麼
|C        B      |E
(掛)念著(從)前的(我)
|E                          |A
( )心魔 心魔 一天天(撲)滅我野火
|C           B       |E
(太)熟練是(無)形生(疏)

         |A              B              |E
光影中(睇)不到 (摸)不到 自(我)
         |A              B           |E
卸下胭(脂)粉撲 (遮)掩了輪(廓)
         |A                  B          |C#m
說話得(體) 防備會(把)你脫光(的)問(題)
        |A               B       |E
慢慢進(入)未來 (討)厭的(我)


|E                          |A
( )怎麼 怎麼 今天不(知)道怎麼
|C        B      |E
(掛)念著(從)前的(我)
|E                          |A
( )心魔 心魔 一天天(撲)滅我野火
|C           B       |E
(太)熟練是(無)形生(疏)


         |A              B              |E
光影中(睇)不到 (摸)不到 自(我)
         |A              B           |E
卸下胭(脂)粉撲 (遮)掩了輪(廓)
         |A                  B          |C#m
說話得(體) 防備會(把)你脫光(的)問(題)
        |A               B       |E
慢慢進(入)未來 (討)厭的(我)

         |A              B              |E
終於觸(摸)不到 (消)失了 自(我)
         |A              B           |E
美麗不(知)不覺 (扭)曲了 輪(廓)
         |A                  B          |C#m
說話得(體) 防備會(把)你脫光(的)問(題)
        |A               B       |E
慢慢進(入)未來 現在就是那個 討厭的我

沒有留言:

發佈留言

如你對POLYGON上的歌譜有任何意歡迎留言或登入Facebook到我地Fan page inbox我地