Polygon 秋意 [結他chord譜]

曲:Kermit             詞:Egg Li       Key: A>Bb        4/4           Arranged By Kermit Tam

Intro:

|A |C#m |F#m |D |E |

A    C#m F#m    D E
(秋)冬未能將快樂燃(燒) (天)都黑透了 白晝亦(已)減(少)
A    C#m  F#m
(當)日熱情都已被溶(掉) 我這刻(心)已凍極了
  D   E
還有誰(會)理我的心(跳)


F#m    C#m  D   C#m
(你) 最初跟我那些(嘴)臉 如(今) 只可當(做)懷念
 F#m    C#m  D     E
忘(記) 往昔溫馨的片(段) 時(間) 令這些一一都告(吹)


 A  C#m  F#m    D   E
燃(燒)吧 沒有(可)怕 (相)戀的變化 還有誰(計)較那句真(假)
 A   C#m   F#m
離(開)吧 沒有(牽)掛 時間這(刻)變了密碼
 D   E  A
為何(你)永遠最欣(賞) (他)

|A |C#m |F#m |D E |
|A |C#m |F#m |D E |

F#m    C#m  D   C#m
(你) 最初跟我那些(嘴)臉 如(今) 只可當(做)懷念
 F#m    C#m  D     E
(記) 往昔溫馨的片(段) 時(間) 令這些一一都告(吹)


 A  C#m  F#m    D   E
燃(燒)吧 沒有(可)怕 (相)戀的變化 還有誰(計)較那句真(假)
 A   C#m   F#m
離(開)吧 沒有(牽)掛 時間這(刻)變了密碼
 D   E  A A7
為何(你)永遠最欣(賞) (他)


 D     E
縱使(天)氣會變 我亦能(種)出鮮花
 C#m   F#m
即使(枯)葉落下 也未能(帶)走牽掛
D  E  A
( )我逗留老(地)方看著(落)霞
 D    E
我的(心)意已決 你會(感)覺到嗎
 C#m F#m  D    E  F
亦(想)共度年(華) 可惜(我)仍沉醉在這舊童(話)  Bb  Dm Gm    Eb   F
燃(燒)吧 沒有(可)怕 (相)戀的變化 還有誰(計)較那句真(假)
 Bb   Dm  Gm
離(開)吧 沒有(牽)掛 時間這(刻)變了密碼
 Eb   F Bb
為何(你)永遠最欣(賞) (他)

|Bb |Dm |Gm |Eb F |

Bb    Dm Gm   Eb  F  Bb
(秋)冬未能將快樂燃(燒) (花)都飄散了 唯(有)等春(天)再微(笑)

3 則留言:

匿名 說...

正~!等左好耐!

polygon結他友 說...

好有興趣想知道你係邊個

匿名 說...

haha~就是一個支持你地~欣賞你地努力既人
多得你地,為好多新人或老手提供左好多方便
thx so much~!!加油!

發佈留言

如你對POLYGON上的歌譜有任何意歡迎留言或登入Facebook到我地Fan page inbox我地