RubberBand 夏令時間 [結他chord譜]
執得好開心!!留返d俾大家!!
曲:正.藝琛 詞:6號 Key: G 4/4 Arranged By Kermit Tam

 G    D/F#
微(風)吹起剎那 長(灘)記載仲夏
 Dsus4/F  Em

擠(於)那帳幕下 營(火)邊講笑嗎
 C   G/B
迷(戀)那位 在盼(對)話
 Am A7 D
是(絢) (爛)暑(假)

 G    D/F#
黃(昏)依稀剎那 籃(框)記掛盛夏

 Dsus4/F   Em7
曾(呼)喊勝利吧 給汗水(擦)亮年華
 C Cm  Bm Em

誰(有)來(打)氣 名字(漸)忘(記)
 C  D

夏(天)出走遠(飛)


 G D  Em Em/D
如今(這)跳(錶) 自(動)停頓(了)
 C   Am  D
無(稽)的笑話 嫌(棄)在那(朝)
 G  D  C Cm
落(泊)的房(間) 睡(醒)每(朝)
C   G  Am  Dsus4
(洗)過臉跟(倒)影說 什(麼)才重(要)

 G D  Em Em/D

航空(的)信(封) 漸(漸)溶爛(了)
 C   Am  D
同班(的)照(片) 搬(遷)中給錯(丟)
 G  D  C  Cm
密閉(高)樓(中) 棲(身)冷氣風(裡)
  G/B E7
倦了 (這)身(軀)
 Am   D  G
很(想)再回到初夏(的)夜(裡)揮霍得最多的歡笑聲
是那股不怕乾涸的初生氣盛
時光飄遠 忘了即興
結集舊時場景 安慰澀倦眼睛
在追憶之中不要太易醒

年輕的臂章 默默除下了
藏珍的唱片 誰刮掉報銷
在滿街人堆 未懂對焦
空氣有把聲音說 人經已大了
這秒鐘 沒夏蟲在叫
才知這輩子 青春一早退燒
悶透的時鐘 摧毀每寸依據
若世界太趕
只想再回到初夏的夜裡
很想再回到初夏的夜裡

6 則留言:

匿名 說...

感謝!!

polygon結他友 說...

未執哂~~.....搞大家幫手

匿名 說...

唔識汁CHORD 只好支持你啦
我會等你汁好過 加油!

NickNkc 說...

 G D Bm C
如今(這)跳(錶) 自(動)停頓(了)
G D C D
無(稽)的笑(話) 嫌(棄)在那(朝)
G D C G
落(泊)的房(間) 睡(醒)每(朝)
D C Am Dsus4
(洗)過臉跟(倒)影說 什(麼)才重(要)

G D Bm C
航空(的)信(封) 漸(漸)溶爛(了)
G D Bm D
同班(的)照(片) 搬(遷)中給錯(丟)
G D C Am
密閉(高)樓(中) 棲(身)冷氣風(裡)
Am D
倦了 (這)身(軀)
C Am D G
很(想)再回到(初)夏(的)夜(裡)

唔知有無錯..新手試下汁..

polygon結他友 說...

THX~~~great!!

匿名 說...

等到2015 ><

發佈留言

如你對POLYGON上的歌譜有任何意歡迎留言或登入Facebook到我地Fan page inbox我地