Supper Moment 是你令我再次找到心跳 [結他chord譜]

唔好睇d chord好似好難咁
其實只要將無名指同尾指分別keep住放係第3格ge第5,6線
成首歌都淨係郁食指同中指
 :Supper Moment Key:G 4/4  Arranged by Showroom 

|G|Em7|Dsus4|Cadd9|G|Em7|D|Cadd9|

G   Cadd9 Em7 Dsus4 Cadd9
 當一切也跌倒 是令我再找到心
G   Cadd9 Em7  D  Cadd9 
  當一切也失去 沒有預 至少都擁抱你哭

 D   Cadd9

偽善世界 混沌了意
 Em7 Dsus4 Cadd9 Dsus4 D 
唯獨在我身 拍拍肩直到了後的一秒
 

G Dsus4 Cadd9 Em7  Dsus4 Cadd9
 已屬你 就算界把我唾推到絕
G Dsus4 Cadd9 Em7  Dsus4 Cadd9
 已屬你 在花結果那年月回


G   Cadd9 Em7 Dsus4 Cadd9
 當一切也擁有 是令我再找到需 
G   Cadd9  Em7  D  Cadd9 
 當一切也失去 沒有預 至少都擁抱你哭

 D   Cadd9

偽善世界 混沌了意
 Em7 Dsus4 Cadd9 Dsus4 D 
唯獨在我身 拍拍肩直到了後的一秒

G Dsus4 Cadd9 Em7  Dsus4 Cadd9
 已屬你 就算界把我唾推到絕
G Dsus4 Cadd9 Em7  Dsus4 Cadd9
 已屬你 愛著 直到彼呼吸不到

|Em7 Dsus4|Cadd9|Em7 Dsus4|Cm Ebm Fm|

Cadd9 Dsus4 Em7 Cadd9 Dsus4 Cadd9
  要用手抱 會不

G Dsus4 Cadd9  Em7  Dsus4 Cadd9
 已屬你 就算界把我唾推到絕 
G Dsus4 Cadd9  Em7  Dsus4 Cadd9
 已屬你 愛著 直到彼呼吸不到
G Dsus4 Cadd9 Em7 Dsus4 Cadd9
 已屬

當一切也經過了

2 則留言:

匿名 說...

可唔可以比有CAPO VERSION?
http://www.youtube.com/watch?v=jITNLdz49jQ

傑~ 說...

是1,2線吧

發佈留言

如你對POLYGON上的歌譜有任何意歡迎留言或登入Facebook到我地Fan page inbox我地