KOLOR 你別走太遠 [結他chord譜]


:高豐@KOLOR     : Michael Chu@KOLOR     : KOLOR     : KOLOR/Candy Lo/Ben Lam     Key:E     4/4     Arranged by Bobby

E  A  B
( ) 當日共渡患難 難()一一()衝破
E  A  B
( ) 看到你那笑臉 我()須怕()闖過
E  A  B
( ) 苦樂共聚命運 人()()經過
E  A  B
( ) 這個世界有你 已()解了()

A  C#m
如塵() 看著雲 ()世界麼
A  F#m B  Bsus4  B
從回() 裏覓尋 ()覺那飄() ( ) ( )

E  A  B
(愛)自由 我()生都緊()着你手
C#m  A  B
(盼)未來 縱()懂分辨()方向
E  A  B  C#m
(再)聚頭 齊()到遠處()個夢世界
A  E
我默然地() 縱你去到()

E | A | B

E  A  B
走在落寞日落 時針低泣裏閃過
E  A  B
似要細說過往 那一起怕的經過
E  A  B
這夜慢慢落幕 人總驚怕飄泊
E  A  B
碰到了那個你 已不需更多


A  C#m
如繁星 照著雲 我看透更多
A  F#m B  Bsus4  B
航程中 你共行 無畏去到多遠

E  A  B
愛自由 我一生都緊握着你手
C#m  A  B
盼未來 縱不懂分辨那方向
E  A  B  C#m
再聚頭 齊再到遠處一個夢世界
A  E
我默然地守候 縱你去到多遠

C#m | A | B | G#m | C#m | A | F#m

B  C#m  A
() 實在未忘() 再與你一()
F#m  B
()那片污煙赤()
C#m
莫問被嫌()
A  B  E
那怕要擔() ()傷總會()

A B | C#m

A  B
縱不懂分辨那方向

E  A  B
愛自由 我一生都緊握着你手
C#m  A  B
盼未來 縱不懂分辨那方向
E  A  B  C#m
再聚頭 齊再到遠處一個夢世界
A  B
再盡情地享受
E  A  B
愛自由 我一生都緊握着你手
C#m  A  B
盼未來 縱不懂分辨那方向
E  A  B  C#m
再聚頭 齊再到遠處一個夢世界
A  E
我默然地守候 你別走太遠

A  C#m  A

B  E
你別走太遠

沒有留言:

發佈留言

如你對POLYGON上的歌譜有任何意歡迎留言或登入Facebook到我地Fan page inbox我地