J.Arie 雷琛瑜 -《我錯》曲:Park Geun Tae, Kang Eun Kyung 詞:甄健強 編 / 監:藝深 D KEY Arranged by Jimmy Wu

建議男KEY Bb

D A/C#Bm7 F#G DEm A7D A/C#Bm BbG D|Em A7 

D           A/C# Bm7        F#m
(呼)吸始終(有)盡頭 (為)何難接(受)
| G            F#m   Bm  Em     Asus4 A
即(管)假設 丟(失)我(後) 一(切)美好照(舊)  ( )
D           A/C# Bm7        F#m
(當)然想走(到)白頭 (情)人能永(久)
| G         F#m      BmG     A   Dsus4D
一(生)一世 (知)道會(悶) (至)少(不)會(夠)     ( )

A/C#Bm         F#      G      A       D
 ( )  如(我)現在就(走) 你不(要)抱(著)恨(愁)
A/C#Bm          E       G           Asus4
 ( )     (其)實夜裡(也)可以 (換)一位對手( )

         A         D          A
攔途(惡)運最終(遇)上我 (毀)了我
Bm              F#m
(不)傷感只擔心(你)負荷
  G            DEm          Asus4
不(知)道時刻(過) (會)醫好你麼( )
         A         D              A     F#  Bm
如何(挫)敗你都(未)試過 要(苦)戰(不)過(沒)有我
F#           G         D
(依)賴誰 很(怕)回憶(我)
Em      Asus4   ADsus4   D
( )以後笑都(彷)彿(欠) 什(麼)     ( )

D A/C#Bm F#G DEm Asus4|D

A/C#|Bm         F#      G      A       D
 ( )   如(我)現在就(走) 最蠢(皺)太(耐)眉(頭)

A/C#Bm          E        G           Asus4
 ( )      (回)頭便要(看)一看 (另)一位對手( )

         A               D          A
攔途(惡)運最終(遇)上我 (毀)了我
Bm                F#m
  (不)傷感只擔心(你)負荷

  G           DEm          Asus4
不(知)道時刻(過) (會)醫好你麼( )
        A         D              A      F#  Bm
如何(挫)敗你都(未)試過 要(苦)戰(不)過(沒)有我
 F#         G          D
(依)賴誰 很(怕)回憶(我)
Em      Asus4   ADsus4   D
( )以後笑都(彷)彿(欠) 什(麼)     ( )

         A               D          A
攔途(惡)運最終(遇)上我 (毀)了我
Bm                 F#m
(不)傷感只擔心(你)負荷

 |G             DEm       Asus4
畢(竟)美滿的(我) (已)得到太(多)
         A         D             A      F#     Bm
從來(過)活你都(未)怨過 你(講)過(今)世幸(運)有我
F#              G         D
(這)樣傻 悲喜(也)圍繞(我)
Em      Asus4   A   D
( )愛護我到(今)天(差)不(多)   

A     |Bm F#m   |G   
( )太寵(我)    ( )太寵(我)
        D      |Em            A7   
太寵(我) 太寵(我) 讓我不(枉)過
     |D          A       |Bm        F#
太寵(我) 太寵(我) 太寵(我) 迷戀(我)
     |G          D|Em          A7         
太懂(我) 太懂(我)   ( ) 若你不(好)過
hold 1 bar
    |D  AG A D - - -
我錯( )  ( )  ( ) ( )   ( )

沒有留言:

發佈留言

如你對POLYGON上的歌譜有任何意歡迎留言或登入Facebook到我地Fan page inbox我地