Kolor 花火 [結他chord譜]曲:羅灝斌        詞:羅灝斌/Michael Chu        編:KOLOR     Key:G#m 4/4    Arranged by Bobby

好耐無執過譜啦...呢排真係好忙 今次送上好多人想要(好似係)既花火!!

G#m                                         B
( )
公式不會改 彷彿一切沒()
      F#              G#m
()得怕變()
                                           B
不安的領海 一天掩蓋著()
      F#                E
()守我所()

          B                D#     G#m             E

門外()人在求() ()想這樣()
          B                D#
前面()嶇不要()

         G#m    E            B                     F#

留下()() 從來()懂怎解釋()
         G#m    E            B                     F#
期待()() 命途()點起的花()
                  E                 B
終於有日()膀再藏()能放開
  D#                    G#m
(
)肆去愛這生()
           E               B                D#
難道()悟太遲()無法更()
           E             B           F#
改天()來 徒()都不()

嘴巴總說謊 掩飾心緒在跌蘯
如今不願再講
得不到讚賞 結他緊抱在臂上
歷史總有真相

門外有人在求助 說不想這樣過 
前面崎嶇不要躲

留下我一個 從來不懂怎解釋的我
期待我一個 命途中點起的花火
終於有日翅膀再藏也能放開
放肆去愛這生所愛
難道覺悟太遲已無法更改
改天再來 徒然都不改

2 則留言:

Jovan 說...

why changed the version. I can only handle the previous one T.T

Bobby 說...

haha xd
actually i found that the key was wrong so i changed the chords
you can use capo3 and play in F#m(A) key
that will be easier :)

發佈留言

如你對POLYGON上的歌譜有任何意歡迎留言或登入Facebook到我地Fan page inbox我地