Dear Jane 最後一次 [結他chord譜]曲詞 : Howie@Dear Jane      Key:D       4/4      Arranged By  HorseKing/Kermit Tam

Intro:
|D  Dmaj7|D     |
|F#m  G    |D  A|
|F#m  G    |D  A|

|F#m  G   |D           A
當(天)剩低的(私)信 信內(人)物那麼青(春)
|F#m        G         |D   A
今(天)剩下只得(灰)燼 至(知)道當天太(蠢)
|F#m        G         |D   A
愛越(多) 越難(過) 愛後(極)痛都需(攀)過
|F#m        G         |D   A
愛自(己) 別忘(記) 記住(無)淚地去說(聲)

 | |D          A/C#
最後(一)次 想念(著)你
 |Bm           A
最後(一)次 再度(記)起
    |G        F#m
只准(今)晚再度(為)你痛悲
|Em       F#         |Bm         A
 (在)凌晨要(淡)忘 這段(憶)記 刀般(鋒)利
     |G        D
寄望(痛)傷有個(限)期
   |Em                |A   |D
儘管(想)到有人為你蓋被 (抓)緊放手的 勇(氣)

|D|D A/C#|

|F#m        G         |D   A
愛越(多) 越難(過) 愛後(極)痛都需(攀)過
|F#m        G         |D   A
愛自(己) 別忘(記) 記住(無)淚地去說(聲)


 | |D          A/C#
最後(一)次 想念(著)你
 |Bm           A
最後(一)次 再度(記)起
    |G        F#m
只准(今)晚再度(為)你痛悲
|Em       F#         |Bm         A
 (在)凌晨要(淡)忘 這段(憶)記 刀般(鋒)利
     |G        D
寄望(痛)傷有個(限)期
   |Em                |A   |D
儘管(想)到有人為你蓋被 (抓)緊放手的 勇(氣)

 │ D │ A│ D │A │

|G        |A
 ( )愛過 痛過 也要再企起 ()別為愛倒地
|F#m        |B7
    (懂)得鬆手也許已(勝)利 不至會死
|G                  |A7
 (說)過以後忘記你 (明)天都不再想起

 | |D          A/C#
最後(一)次 想念(著)你
 |Bm           A
最後(一)次 再度(記)起
    |G        F#m
只准(今)晚再度(為)你痛悲
|Em       F#         |Bm         A
 (在)凌晨要(淡)忘 這段(憶)記 刀般(鋒)利
     |G        D
寄望(痛)傷有個(限)期
   |Em                |A   |D
儘管(想)到有人為你蓋被 (抓)緊放手的 勇(氣)


1 則留言:

匿名 說...

係capo 2 ...打錯

發佈留言

如你對POLYGON上的歌譜有任何意歡迎留言或登入Facebook到我地Fan page inbox我地