Polygon 突然 [結他chord譜]


曲:Kermit/Keung bb  詞:Kermit,Keung bb,Ming Wong,Faat chai      Key:A    4/4       Arranged By Kermit Tam

A  D E     A
(他)出生(於)富(裕)家(庭)

D   E A
(天)真開朗(又)聰(明)

A  D  E A
(他)有(一)雙(大)眼(睛)

D  E A
(聲)線(最)動(聽) 

  F#m  C#m  D E A
朗誦  (彈)琴  游泳  (跳)舞  比賽  (都)可(攞)冠(軍)

  F#m  C#m  D E A
數學  (難)題  地理  (通)識  考試  (科)科(一)百(分)

  F#m  C#m    D  E7
友善  (平)和  熱血  (得)體  更謙(厚)  沒缺(憾)

  A  E    F#m C#m
遇見(今)生約定(終)生他的(可)愛女(人)

  D A    Bm7 E
決(定)到(成)年那天到(小)島結(婚)

A  E  C#m F#m
(他)的(前)路  多(麼)璀(璨)

  D   E
決定(要)到十八歲那(天)

A  E F#m C#m D   E
(買)車  (買)樓  (結)婚  (做)老(細)  生(仔)

A    E F#m F#m/E
(電)話響起(了)  是(程)醫生( )

D   A Bm7  E7
(聽)見了惡(耗)  (濕)透了眼(睛)

  A
他有絕(症)

A  E F#m C#m D  E
(買)車  (買)樓  (結)婚  (做)老(細)  生(仔)

  A
等下一(世)

2 則留言:

發佈留言

如你對POLYGON上的歌譜有任何意歡迎留言或登入Facebook到我地Fan page inbox我地